×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت پالایش و پژوهش خون


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان


آئین نامه اجرائی چگونگی یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری و نحوه ورود به دوره پیش دانشگاهی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند «ی» قانون بودجه سال 1377 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی


اساسنامه مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی


متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و


اصلاحات اساسنامه بهره وری ملی ایران


موضوع انتقال وظایف ، اعتبارات ، سازمان ، نیروی انسانی و ماموریتهای مربوط به آموزش عمومی از وزارت آموزش و پرورش به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی


تصویبنامه راجع به کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونیهای مرزنشینان


قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


قانون اصلاح قانون معلمان ، پزشکان و پیراپزشکان


قانون تسری امتیازهای اعطا شده به ایثار گران مشمول قانون استخدام کشوری ، به کارمندان ایثار گر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته همچنین کارمندان ایثار گر


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند «ح» تبصره 10 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه تشکیل شورای عالی اشتغال مناطق جنگ زده کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 22 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 کل کشور


قانون اصلاح قانون معافیت یک نفر از فرزندان شهدا ، معلولین ، اسرا ، مفقودالاثرها از خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1366


قانون اصلاح قانون نحوه تامین هزینه های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری


قانون اصلاح بند 10 تبصره 5 ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور