×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

اصلاح اصلاحیه آئین نامه معافیت پزشکی مشمولان وظیفه


قانون تسری مفاد تبصره 3 قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به شاغلان مشاغل سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی


لغو تبصره 3 ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب تیر ماه 1355


قانون یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری


قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات


قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن


اصلاحیه قانون بودجه سال 1377 کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای انجام جابجایی اعتبارات سال 1377 طرحهای عمرانی


تصویبنامه راجع به خسارات ناشی از حمل و نقل یا کاهش قیمت کالاها


تصویبنامه راجع به برگزاری دوره های شبانه


تصویبنامه راجع به مهلت واریز تعهدات ارزی


تصویبنامه در خصوص امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه


اصلاح آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص انواع باطری


تصویبنامه در خصوص حمل محموله های صادراتی


قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373


اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1377 کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص واردات برنج


الحاق یک تبصره به ماده 159 آئین نامه راهنمائی و رانندگی


اصلاحیه تصویبنامه شماره 4489 ت 14298 ک مورخ 1374 4 14