×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان


اصلاح آئین نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص صادرات انواع پودر شوینده


قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری


تصویبنامه راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین سازی


تصویبنامه راجع به تفویض اختیارات دولت در خصوص بند 4 ماده 6 آئین نامه داخلی هیات دولت به کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست


اصلاح آئین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی


تصویبنامه راجع صادرات داروهای تولید شده مازاد بر نیاز مصرف داخلی


تصویبنامه در خصوص صادرات سولفوریک به خارج از کشور


آئین نامه بررسی «فیلمنامه » و « صدور پروانه فیلم سازی » موضوع تصویبنامه شماره 47160 ت 522 مورخ1368 5 14 به شرح زیر اصلاح می شود


آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش 1361 و اصلاحیه آن مصوب 1364 به شرح زیر اصلاح می شود


قانون تعطیلی روز شهادت امام هشتم (ع)


آئین نامه اجرائی ماده 21 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه راجع به صادرات کالا و در بازارچه های مرزی


تصویبنامه راجع به کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری


تصویبنامه راجع به ورود مواد اولیه و قطعات منفصله


قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری


قانون الحاق یک تبصره به ماده 31 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363


اصلاحیه تصویبنامه شماره 108462 مورخ 1364 12 21