×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

اصلاحیه تصویبنامه فوق العاده مدیریت ماهانه به روسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی


قانون عدم ممنوعیت استخدام دارندگان معافیت پزشکی


قانون اصلاح قانون اصلاح فصل سوم قانون گذرنامه


قانون محل دفاتر روزنامه و مجله


آئین نامه معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد قشم ، چابهار و کیش


آئین نامه اجرائی تبصره 11 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری به منظور ایجاد تجانس و رعایت پیوستگی وظایف ،حذف فعالیتهای تکراری و موازی ، جلوگیری از تداخل وظایف و کاهش هزینه های عمومی و جاری و نیل به اهداف و تکالیف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه


اصلاح آئین نامه اجرایی ردیف (2) بند «و» تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ردیف «4» بند «و» تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ردیف 9 بند «و» تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ردیف ( 2 ) بند «و» تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


نظر به اینکه مصوبات ذیل که برای مردم ایجاد حق و تکلیف می نماید در آن روزنامه درج نگردیده است و بنا به اظهار همکاران روزنامه رسمی به آنجا واصل نگردیده است ، به پیوست یک نسخه از تصویر این مصوبات برای اقدام لازم ارسال می شود


آئین نامه اجرائی بند «ی» تبصره «5» قانون بودجه سال 1377 کل کشور


قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت


مصوبه شورای عالی اداری به منظور ایجاد هماهنگی ، هدایت ، راهبری ، برنامه ریزی و تحقق تحول نظام اداری کشور ، متناسب نمودن نظام مدیریت کشور با نیازهای برنامه های توسعه و فراهم نمودن زمینه مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی در اصلاح و بهسازی نظام اداری


مصوبه شورای عالی اداری منظور ایجاد تسهیلات لازم در زمینه اداره امور مربوط به سوار کاری و پرورش اسب


مصوبه شورای عالی اداری به منظور ایجاد هماهنگی در امر بهبود مدیریت و توسعه منابع انسانی کشور و فراهم نمودن زمینه های اجرای مطلوب برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی


اصلاحیه آئین نامه صندوق تامین معذوریت از کار افتادگی و وظیفه اعضای جهاد سازندگی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص صادرات روغن موتور