×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی وابسته به دولت ، بانکها ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نهادهای عمومی غیر دولتی با توجه به ماده 1 قانون اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ـ


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان


قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثار گران در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور


اصلاحیه تصویبنامه فوق العاده جذب مستخدمان سازمان زندانها


اصلاح آئین نامه ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی


نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به بهره اوراق قرضه


صدور حکم غیابی درباره آن قسمت ازحکم محکومیت محکوم علیه که واجد جنبه حق الهی است مغایرباشرع است


طبق تبصره ماده 200 عفو سارق جایز نیست


تعلیق اجرای مجازات 5 سال حبس مشروط به صلاح واقامه نماز، موجه نیست


با احراز توبه حد سرقت ساقط می شود


رای باید مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادرشده است


در صورت فقدان علم قاضی و اقرار و بینه ،مدعی حق احلاف متهم را دارد


باتوجه به رای وحدت رویه نیازی به اعمال ماه 139 قانون تعزیرات نیست


باتوجه به رای وحدت رویه نیازی به اعمال ماه 139 قانون تعزیرات نیست


استناد به ماده قانونی که در زمان وقوع بزه حکومت نداشته موجه نیست


سرقت آن است که انسان مال دیگری را باالتفات به اینکه مال غیر است بردارد


گواهی پزشکی ارائه شده دلالت بر جنون محکوم علیه درحال ارتکاب سرقت ندارد


سرقت 400 چشم از مرده های پزشکی قانونی


قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن