×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

طرح توجیه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات


آئین نامه معاملات شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات وتجهیزات راسازی و راهداری


اساسنامه شرکت مهندسی فرودگاههای کشور ( سهامی خاص )


تصویبنامه راجع به تعیین مبنای پیمانها و شاخص های تعدیل توسط شورایعالی فنی سازمان برنامه و بودجه


تصویبنامه راجع به حداکثر و حداقل حقوق


آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره


اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی خاص نیشکر و صنایع جانبی آن


تصویبنامه راجع به انتصاب اقای یحیی محمد زاده استاندار استان ایلام


آئین نامه اجرائی تبصره 38 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین فوق العاده شغل اعضای هیات علمی ( آموزشی و پژوهشی ) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


آئین نامه اعطای نشانهای دولتی


اصلاحیه اساسنامه سازمان چای کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح قسمت ب ماده 43 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات


آئین نامه اجرائی مواد 20 و 22 قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزادشده ) بعد از ورود به کشور ، در ارتباط با وظایف وزارت آموزش و پرورش


آئین نامه مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( سهامی خاص )


اصلاحیه ماده یک آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 7 29


آئین نامه اجرائی تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور جهت طرحهای مشمول مفاد تبصره 22 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور جهت تعیین طرحهای موضوع تبصره 22 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 کل کشور