×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به ورود موقت یا ترخیص قطعی خودروهای اتباع کشور کویت و دیگر کشورها که به ایران وارد شده یا میشوند


تصویبنامه راجع به الحاق عباراتی به قسمت الف ماده 43 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات


تصویبنامه راجع به تعرفه های مربوط به انجام خدمات توسط وزارت راه و ترابری


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری


آئین نامه اجرائی قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش


تصویبنامه راجع به بهای اراضی در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات


یادادشت تفاهم در مورد تسهیل در عبور و مرور ساکنین مناطق مرزی دو کشور بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


آئین نامه اجرائی یادداشت تفاهم مورخ 1368 11 26 در مورد تسهیل عبور و مرور ساکنان مناطق مرزی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی


اصلاح بند 1 تصویبنامه شماره 942 ت 119 ه مورخ 1369 4 9


آئین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی


آئین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر دراحکام


آئین نامه نحوه دریافت و مصرف اعتبار موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه وترابری


تصویبنامه راجع به لغو بند 1 مندرجات ذیل یادداشت فصل 32جدول تعرفه گمرکی


فرم موضوع ماده یک آئین نامه اجرائی تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به ورود و صدور کالاهای عرضه شده در نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران


آئین نامه معاملات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( سهامی خاص )


تصویبنامه راجع به ساعت شروع کار وزارتخانه ها ، سازمانها ، وشرکتهای دولتی وبانکها ومدارس دانشگاهها وسایر موسسات آموزشی


تصویبنامه راجع به اصلاح تصویبنامه مربوط به تعیین فوق العاده شغل ماهانه مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور


آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت