×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

بخشنامه در مورد طبقه بندی مشاغل


تصویبنامه درباره حسابهائی که توسط سازمانهای خیریه و یا استانداریها


آئین نامه اجرائی آموزش عالی آزادگان


تصویبنامه راجع به تعیین آقای مهندس میرزاده معاون اجرائی رئیس جمهوربه عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگ زده


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43قانون استخدام کشوری واصلاحیه های آن


تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره 3 اصلاحی ماده 62 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات


آئین نامه اجرائی تبصره 44 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن


تصویبنامه راجع به وظائف دستگاههای اجرائی ذیربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ذیل ماده 49 تعرفه راه آهن جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه فروش بلیط ریالی هواپیما برای سفرهای خارج از کشور


تصویبنامه راجع به ورود شیر خشک و غذاهای مخصوص کودکان بیمار


آئین نامه اجرائی تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در مورد اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال از درامد سال 1368 بانک مرکزی جهت افزایش سرمایه بانک کشاورزی


آئین نامه اجرائی قانون دریافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها


عدم احراز بزه خیانت در امانت به لحاظ وجود سابقه اختلافات مالی در شرکت


دادگاه موضوع را خیانت در امانت تشخیص داده ولی مجازات آن را تعیین نکرده است


لازمه تحقق جرم خیانت در امانت آن است که مورد ید، امانی تلقی شود


عدم تحویل 4 فقره اسناد بدهکاران توسط وکیل آنان خیانت درامانت است