×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

با تحویل سهمیه ، مساله امانت مصداق و سپس با عدم توزیع درست آن بین اعضا خیانت در امانت محقق می شود


خیانت در امانت تصاحب و فروش مال غیر است که بطورامانی در ید متهم بوده است


تاریخ گذاری و درج مبلغ در چک سفید امضاء که بطور امانی نزد متهم بوده است


جعل اسناد دولتی و جعل عنوان


قانون وحدت رویه قضائی


چیزی خلاف واقع نوشته یا الحاق نشده است تاموردمشمول عنوان جعل یا استفاده از سند مجعول باشد


اگر با یک ضربه چند عضو آسیب بیند دیه اعضاء مختلف یا ارش آنها تداخل نمیکند و اگر با یک ضربه یک عضوصدمات مختلف بیند دیه آنها تداخل میکند ودیه اکثرملاک است


دیه قطع کامل تمام نخاع دیه کامل است ودیه فلج کامل دو سوم دیه کامل است


دیه قطع نخاع ازعرض دیه کامل است


دیه قطع جزئی نخاع به میزان مقطوع آنست وبرای فلج جزئی ارش آنست


دیه لق شدن دندانی که منجربه کشیدن آن شود،دیه ازبین رفتن آنست واگر قابل معالجه باشدارش باید تعیین گردد


درصورتیکه جرمی موجب جرح وشکستگی استخوان شود هر دو دیه باید مورد حکم واقع گردد


جرح با چاقو اصولا قابل گذشت است


دیه درحکم ماترک میت است


اساسنامه سازمان چای کشور


ضوابط ورود خودرو شخصی فارغ التحصیلان ایرانی مقیم خارج و ماموران ثابت دستگاههای دولتی در خارج ، که به کشور مراجعت می نمایند


تصویبنامه راجع به تعیین وزیر معادن و فلزات به عنوان عضو شورای عالی اداری


آئین نامه اجرائی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی


تصویبنامه راجع به ماموریت مستخدمین رسمی در مصلای تهران


تصویبنامه راجع به ارسال کالاهای صنایع دستی توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران