×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

فرم تعهد نامه موضوع ماده 7 آئین نامه اجرائی بند 9 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور ((موضوع تصویبنامه شماره 42922 ت 251مورخ 1368 4 6))


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره 4 ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات


نظر شورای نگهبان در مورد اصل 131 قانون اساسی


نظریه شورای نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسی


تصویبنامه راجع به مقررات پی پی سازی


تصویبنامه در مورد نحوه پرداخت (( سکه بهار آزادی ))عیدی یا پاداش سالهای 1362و1363 و1364 کارکنان دولت که معوق مانده است


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 2 به ماده 6 آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی


تصویبنامه راجع به اخذ مالیات عملکرد سال 1368 اشخاص حقوقی بطور علی الحساب


آئین نامه اجرائی تبصره 18 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به شمول مفاد تبصره الحاقی به ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی در مورد صدور دفتر چه مالکیت خودروها در شهرستانها و انجام آن توسط شهربانی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تمدید مهلت اجرای تبصره 2 ماده 7 اصلاحی آئین نامه استخدامی شهرداریها


آئین نامه اجرائی قانون تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی


آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 45 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


آئین نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مناطق زلزله زده استانهای گیلان و مازندران