×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

ارتکاب قتل به عنوان دفاع مشروع در صورتی مجازات ندارد که دفاع متناسب با خطری باشدکه مرتکب را تهدید می کرده است


در صورتی که شخصی ، کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مهدورالدم نبوده است ، قتل به منزله خطاء شبیه عمد است


در جرائم قابل تعزیر، درصورتی که عمل واحد علیرغم تعدد در عناصر مادی ، دارای عناوین متعدده جرم باشد، در این صورت مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است


تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره 4 ماده 8 آئین نامه اجرائی تبصره 35 قانون بودجه سال 1367


آئین نامه اجرائی بند 30 تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 در مورد نحوه مصرف اعتبار ردیف 114007 ( دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم )


آئین نامه اجرائی قانون باز پرداخت قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی


مصوبه شورایعالی پشتیبانی جنگ در مورد صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی نیروهای مسلح در استانهای جنگی


تصویبنامه راجع به حذف عبارت از آئین نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات سال 1367


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی


اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید


تصویبنامه راجع به نحوه مصرف وجوه دریافتی از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی


حذف وظائف تحقیقات و آزمایش کشت چای از اساسنامه سازمان چای کشور


تصویبنامه راجع به لغو مصوبه 23492ـ 1367 4 2 هیأت وزیران در مورد آموزشگاههای راهنمائی و رانندگی


مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در مورد ( احکام اعدام متوقف شده مربوط به جرائم مواد مخدر)


اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور


آئین نامه استخدامی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان


اساسنامه سازمان خدمات هلیکوپتری


تصویبنامه راجع به فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1367


تصویبنامه راجع به افزایش میزان صنایع دستی قابل خروج همراه مسافر


قانون مبارزه با مواد مخدر