×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند 2 تبصره 8 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


تصویبنامه راجع به بندهای (الف ) و (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


آئین نامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط به صنایع پتروشیمی


تصویبنامه راجع به حذف بند (الف) ردیف 14 مصوبه شماره 5202 مورخ 1365 3 20


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات موضوع بند (ج) قسمت 2 تبصره 9 تصویب نامه شماره 3300 رت 42


آئین نامه اجرائی قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست میدهند مصوب سوم شهریور ماه 1366 مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به آئین نامه اجرائی بند (2) از قسمت (الف) تبصره 21 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


تصویبنامه راجع به بیمه اماکن مسکونی و اثاثیه کارکنان دولت در مقابل خطرات ناشی از جنگ تحمیلی


تصویبنامه راجع به آئین نامه اجرائی تبصره 13 قانون بودجه سال 1367


موافقت اصولی با طرح پیشنهادی برای تقویت رشته های هنر


تایید ضوابط قبلی گزینش اخلاقی اعضای هیات علمی دانشگاهها


تایید انتخاب روسای دانشگاههای ایلام ـ گرگان ـ زنجان و هرمزگان


تعمیم شمول مصوبات هیات امنای دانشگاهها


موافقت با تاسیس دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی با جواز دانشگاه معتبر خارجی توسط جهاد سازندگی


اساسنامه مدرسه عالی شهید مطهری


مستثنی نبودن ریاست فرهنگستانها از قانون ممنوعیت دو شغلی


تصویبنامه در خصوص ماموریت مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری


تصویبنامه راجع به روش اجرایی محاسبه درصد مجاز ورود کالاها


تصویبنامه در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی سرخس


اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجارت ـ صنعتی