×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند «ب» تبصره 7 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون اجازه پرداخت کمک هزینه به دانشجویانی که به عنوان کار آموز در دستگاههای اجرای خدمت می نمایند


اصلاح تصویبنامه شماره 58604 ت 329 مورخ 1374 11 30


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص حقوق و پاداش بهمن ، اسفند ماه سال جاری کارکنان سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اجازه مطب


آئین نامه اجرائی ماده 61 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه در خصوص لغو تبصره 4 ماده 4 و ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران


آئین نامه اجرائی بند چ و ح ماده 39 قانون استخدام کشوری


تصویبنامه راجع به هزینه صدور پروانه بهره برداری باشگاه و احداث ورزشگاه


تصویبنامه در خصوص افزایش گروه شغلی کارکنان دولت


اساسنامه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


مصوبه شورای عالی اداری برای ایجاد تجانس و رعایت پیوستگی در وظایف مربوط به امور دام و فراهم ساختن موجبات استفاده


تصویبنامه راجع برگزاری همایش منطقه ای سنتی


اصلاح آئین نامه اجرایی بند ک تبصره 2 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


تصویبنامه در خصوص حذف ماده 11 آئین نامه تبصره 16 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرایی تبصره 3 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


اصلاح دستورالعمل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان تامین اجتماعی


تعرفه آگهی های دولتی برای سال 1374