×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به افزایش مبلغ مقرری تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور روسیه


تصویبنامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور


اصلاح آئین نامه مالی شرکت خدمات هوائی کشور


تصویبنامه در مورد ماموریت مستخدمان رسمی


تصویبنامه در خصوص پرداخت فوق العاده شغل به متصدیان مشاغل تخلفات اداری


تصویبنامه در خصوص تکمیل پروژه های نیمه تمام طرحهای بازسازی از حوادث غیر مترقبه


تصویبنامه راجع به ضریب جدول حقوق


اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایران گردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها


تصویبنامه در مورد بسته بندی و توزیع گوشت کوپنی


تصویبنامه در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سازمان بهزیستی کشور


تصویبنامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور در راه آهن جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری


اصلاح تصویبنامه شماره 16670 ت 118 هـ مورخ 1372 4 19


اصلاح دستورالعمل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان تامین اجتماعی


آئین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی


دستورالعمل ماده 17 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان


دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی


تصویبنامه راجع به تعیین هزینه اقامت ( هتیلینگ ) اطاق سه تختی در بیمارستانهای مورد تعهد بیمه در بخش دولتی و خصوصی


آئین نامه پرداخت هزینه ایاب و ذهاب داخل شهر و حومه


تصویبنامه راجع به تعیین فوق العاده خاص متصدیان مشاغل تخصصی و اختصاصی سازمان هواشناسی کشور