×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرزهای پل ، لطف آباد ، سرخس ، جلفا ، آستارا، بیله سوار و اصلا ندور با جمهوری ترکمنستان


تصویبنامه در مورد پرداخت فوق العاده خاص به متصدیان مشاغل تخصصی


تصویبنامه راجع به فوق العاده جذب دارندگان پایه های قضایی


تصویبنامه در خصوص تشکیل کمیته دایمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی


اصلاحیه تصویبنامه شماره 52105 ت 15993 ک مورخ 1374 10 2


تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگ زده کشور


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 1358 10 05


آئین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص برگزاری بیست و چهارمین دوره بین المللی آموزش منجمان جوان


آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها


آئین نامه اجرائی بند الف تبصره ( 13) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


تصویبنامه در مورد عیدی کلیه مستمری بگیران از کار افتاده کلی ، بازنشسته و بازمانده تامین اجتماعی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد مانده اعتبارات سال جاری سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات


تصویبنامه راجع به برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت مجمع الجزایر کوک


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست


تصویبنامه راجع به برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری بوتان


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 45 اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 6 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت تسهیلات رفاهی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی


تصویبنامه راجع به ورود به کشور یا خروج از آن از طریق فرودگاه کرمان