×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی با مساحت 38620 مترمربع از آموزشی، درمانی اداری انتظامی، ورزشی، تأسیسات تجهیزات شهری به مسکونی واقع در شهر ایوان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فرسفج


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آزادشهر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر الشتر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ازنا


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جوکار


رأی شماره 495 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت مابه‌ازاء مرخصی استفاده نشده مناطق محروم برمبنای حقوق و دستمزد زمان تقاضا می‌باشد


رأی شماره 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب فوق‌العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان


رأی شماره 1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم جواز پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی قبل از اعطای تسهیلات به متقاضیان انتقال از تهران و کلان‌شهرها


قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا»


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


الحاق ماده (11) مکرر به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1373ـ


حذف عبارت « حساب ذخیره ارزی» در بند « چ» ماده (1) آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی ـ ریالی)


لغو تصویب‌نامه موضوع مستثنی شدن واحدهای استانی نهضت سوادآموزی از طرح تجمیع مدیریتهای استانی وزارت آموزش و پرورش


تنفیذ تصویب‌نامه شماره 10600 43692 مورخ 21 1 1389برای اجرا در سال 1390