×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به استرداد اموال شرکت ویلیام برادرز


لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه


لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه ، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی پرداخت فوق العاده روزانه پرسنلی که در عملیات نظامی داخل کشور شرکت مینماید


لایحه قانونی اجازه هزینه مبلغ دویست میلیون ریال اعتبار واگذاری از محل تبصره 70قانون اصلاح بودجه سال 1353و بودجه کل کشور


لایحه قانونی راجع به حذف سوبسید روغن نباتی که بصورت خام تحویل کارخانجات تولیدی روغن نباتی کشور میگردد


لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان بهنگام ورود یا خروج و یا درداخل کشور کشف و ضبط میشود


لایحه قانونی راجع به هزینه های ضروری و پیش بینی نشده از محل اعتبار موضوع تصویبنامه شماره6744 مورخ 1358 3 27


لایحه قانونی راجع به اخذ چک یا سفته بعنوان سپرده از گاراژداران مسئول حمل شکر و پیمانکاران تخلیه کشتی های حامل شکر


لایحه قانونی راجع به استخدام آقای دکتر محسن علی پزشک جراح تبعه کشور پاکستان


لایحه قانونی الحاق سه ماده و دوتبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن


لایحه قانونی هزینه کفن و دفن پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی تأمین اعتبار و اعطای اختیارات ویژه بمنظور بازسازی شهرها و روستاهای استان کرمانشاهان در رابطه با خسارتهای ناشی از جنگ و درگیریهای اخیر


لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات صنایع چوب کشور


لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار مربوط به احداث 650 خانه روستائی تک اطاقه در روستاهای مناطق جنگلی گیلان


لایحه قانونی مربوط به استفاده از تخصص آقای شیر احمد زارع تبعه افغانستان در وزارت کشاورزی و عمران روستائی


لایحه قانونی راجع به اجازه پرداخت حقوق و مزایای آقای هوشنگ طالع یزدی نماینده سابق مجلس منحله شورای ملی


لایحه قانونی احتساب سنوات خدمت دولتی منقطع مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که از اول فروردین ماه 1347بازنشسته یا موظف یا فوت شده اند


لایحه قانونی راجع به شرکتهای حمل و نقل مربوط به بار و انبار


لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور درنخست وزیری