×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

لایحه قانونی تبدیل سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی بشرکت سهامی وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالی


لایحه قانونی اصلاح آئین نامه اجرائی طرح اشتغال فارغ التحصیلان بیکار


لایحه قانونی راجع به حقوق بازنشستگی و وظیفه اعظاء هیئت مدیره ، مدیران یا ناظران مؤسساتی که دراجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای


لایحه قانونی فوق العاده شغل و مزایای پرسنل نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی مربوط به فروش خاویار در خارج از کشور


لایحه قانونی راجع به تحویل برنجهای خریداری شده به شرکت گسترش خدمات بازرگانی


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی


لایحه قانونی راجع به تمدید مدت مذکور در لایحه قانونی راجع به استفاده از مترورهای آزاد برای رسیدگی به صورت وضعیت بعضی از مقاطعه کاران دستگاههای اجرائی


لایحه قانونی راجع به ادامه خدمت آقای مهدی عطار کاشانی


لایحه قانونی راجع به برقراری مستمری در مورد وراث قانونی آقایان سیاوش فیروز و دوستعلی کرمی کارکنان سابق جنگلداری کل استان فارس


لایحه قانونی راجع به استخدام کارشناسان ایرانی و خارجی برای رسیدگی به دعاوی مطروحه بین وزارت پست و تلگراف و تلفن و کنسرسیوم جی ان پی اس


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمرکی


لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها


لایحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت تعمیرات پلها و راههای خسارت دیده ناشی از سیل اخیر خوزستان


لایحه قانونی راجع به استفاده از وام های خارجی


لایحه قانونی مربوط به پرداخت حقوق و مزایای مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری به افرادیکه بطور به سرپرستی مقامات مزبور منصوب شده یا میشوند


لایحه قانونی راجع به اصلاح بند الف ماده 10اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


لایحه قانونی راجع به تمدید مهلت مقرر در تبصره قانون بودجه سال59 برای مبادله موافقتنامه بودجه جاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


لایحه قانونی راجع به حقوق و مستمری وراث شهدای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به تکمیل عملیات پروژه های در دست اجرای جمعیت تعاون اسلامی در استان سیستان و بلوچستان