×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی جزء(2) بند(ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تفویض اختیارات ناشی از قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 به اکثریت وزیران عضو اساسی کشاورزان مصوب 1368 به اکثریت وزیران عضو شورای اقتصاد


اصلاحیه تصویبنامه تنفیذ آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 2 به ماده 23 آئین نامه داخلی هیئت دولت


ضوابط و دستورالعملهای نحوه پرداخت خسارتهای مردمی مناطق جنگزده موضوع تصمیم نامه نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره مربوط به بازسازی مناطق جنگزده


آئین نامه اجرائی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی


آئین نامه اجرائی توسعه و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی (مقاطع phd و فوق تخصصی ) از محل اعتبارات ریالی ـ ارزی ردیفهای 113501 و 129024 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه در خصوص بند(الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه تنفیذ آئین نامه اجرائی بند(ط)تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


لایحه قانونی راجع به اعتبارات مورد نیاز ستاد مرکزی واگذاری زمین وافزایش اعتبار ماده 5 بودجه وزارت کشاورزی و عمران روستائی


لایحه قانونی راجع به پاکسازی در واحدهای تولیدی – صنعتی – خدماتی و کشاورزی


لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار هزینه برگزاری امتحانات داو طلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی درسال 59


لایحه قانونی راجع به انتقال سازمان نابینایان انقلاب اصفهان ( کریستوفل سابق ) به وزارت بهداری و بهزیستی


لایحه قانونی راجع به واگذاری سردخانه های مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و سردخانه های مصادره شده به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی


لایحه قانونی افزایش مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی هوائی


لایحه قانونی راجع به صدور پروانه موقت برای اتومبیل دانشجویانی که در خارج به تحصیل اشتغال داشته و برای گذرانیدن تعطیلات به ایران وارد میشوند


لایحه قانونی راجع به اعطای ده میلیون ریال بعنوان تنخواه گردان بصندوق تعاون کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی


لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام سی نفر در وزارت بازرگانی


لایحه قانونی راجع به اجرای پروژه بیمارستان نظام آباد


لایحه قانونی راجع به اشتغال کارکنان فنی وزارت صنایع و معادن حداقل بمدت یکسال در یکی از کارخانجات یا معادن تحت نظر وزارت مزبور