×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار هزینه های ضروری ناشی از اجرای قوانین جدید مالیاتی


لایحه قانونی اجازه پرداخت جرایم نقدی تعدادی از دانشجویان ایرانی بعلت محکومیت ناشی از تظاهرات به حمایت از رهبر انقلاب اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی تعیین حدود وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی


لایحه قانونی راجع به تحقیق برنامه های ستاد انقلاب فرهنگی


لایحه قانونی راجع به تمدید مدت مذکور در ماده 8 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم


لایحه قانونی راجع به اجازه مذاکره جهت حل و فصل اختلافات فیمابین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت فرانسوی فراتوم


لایحه قانونی تمدید مدت مذکور در لایحه قانونی مربوط به پرداخت تعهدات و هزینه های پروژه بندر عباس و تکمیل بندر موقت چاه بهار و هزینه های خاص عمرانی و اضطراری استانها و آئین نامه اجرائی مربوط


لایحه قانونی راجع به ادامه خدمت آقای دکتر حسین ملجائی در وزارت کشاورزی و عمران روستائی


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به حذف ماده 42 قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به اجازه انتخاب تعدادی از اعضاء هیئت نمایندگی اطاقهای بازرگانی و صنایع و معادن به وزراء بازرگانی و صنایع و معادن


لایحه قانونی شمول مقررات قانون استخدام کشوری به کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور


لایحه قانونی راجع به محدودیت داشتن مغازه گوشت فروشی


لایحه قانونی راجع به افزایش تعداد کارکنان کلیه کارخانجات ملی و مصادره شده و برخی از مؤسسات و کارخانجات بخش خصوصی


مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به استفاده از تخصیص آقای دکتر حکیم الدین قریشی تبعه هندوستان در کتابخانه ملی


لایحه قانونی راجع به تعیین حکم برای حل و فصل اختلافات فیمابین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت آلمانی کرافت و رک یونیون


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 1 قانون تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران ، همافران ، درجه داران و کارمندان ارتش ، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی ترمیم حقوق وظیفه وارث مرحوم مهندس جلال شقاقی کارشناس وزارت کشاورزی و عمران روستائی