×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تشخیص کمیسیون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی دائربروقوع جرم مانع رسیدگی دادسرانیست وتعیین مجازات درصلاحیت دادگاه است


جرائم اموربهداشتی ودرمانی قابل گذشت نیست


اعمال مقررات مذکور در مواد 11 و 41 و 42 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی قبل ازرسیدگی مراجع قضائی لازم است


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند(ج ) ماده (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ماده (8) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات - مصوب 1374


اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص صدور مجوز افزایش تراکم ساختمانی در سطح شهر تهران


تصویبنامه در خصوص (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویب نامه راجع به تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب )و(ی )تبصره (10)قانون بودجه سال 1380 کل کشور


قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون استفساریه مواد(11)و(13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری


تصویب نامه راجع به تغییر نام بخش ارکوازی در استان ایلام


تصویب نامه در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان زنجان


دراعمال مجازات اخف ، تشخیص مجازات اخف محمول به نظر و استنباط شخص قاضی است


تصویب نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور


بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات اعطائی مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاهها و قضات دادگستری که بیشتر از قرارداد قبلی میباشد برخلاف قانون است


قانون اصلاح تبصره (1) اصلاحی بند(الف ) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 07 30


تصویب نامه در خصوص ترکیب اعضای کمیسیونهای امور اجتماعی و فرهنگی هیات دولت


تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای جابجایی اعتبارات سال 1380 طرحهای عمرانی


آئین نامه اجرائی جزء(5) بند(الف ) ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران