×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

لایحه قانونی تأمین اعتبار مورد نیاز کمک به مخترعین


لایحه قانونی راجع به اعاده بخدمت چهار نفر از کارمندان بازنشسته که درشرکت فولاد ایران عهده دار وظایف میباشند


لایحه قانونی راجع به مستثنی نمودن وزارت ارشاد ملی از شمول ماده 4 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی وفروش اتومبیلهای زاید


لایحه قانونی مربوط به ترکیب مجمع عمومی سازمان صنایع دفاع ملی وشرکتهای وابسته


لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ،صنعتی ومعدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی


لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت مالیات برحقوق افرادیکه از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درسراسر کشور حقوق دریافت میدارند


لایحه قانونی راجع به اجازه لغو موافقتنامه های بازرگانی پایاپای درموارد لازم


لایحه قانونی راجع به معافیت گمرکی اتومبیلهای 38 نفر کارکنان دربار سابق تاپایان مدت پنج سال از تاریخ ترخیص


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مربوط به هزینه تحصیلی واختساب مدت تحصیلی محصلین مستعفی واخراجی دانشکده ها وآموزشگاههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی درکانون وکلاء دادگستری


لایحه قانونی مربوط به تجدید نظر درقیمت واحد بهای گوشت مصرفی پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 2 لایحه قانونی انتقال قسمتی از وظایف و اختیارات وزارتخانه های راه وترابری وبهداری وبهزیستی به وزارت کشاورزی وعمران روستایی وتشکیل شورای هماهنگی عمران روستایی


لایحه قانونی عدم شمول مقررات لایحه قانونی بودجه سال 59 کل کشور درمورد مصرف وجوه دریافتی از زایران بیت الله الحرام


لایحه قانونی الحاق یک بند به لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور


لایحه قانونی راجع به جبران زیان احتمالی بعضی از بانکها وکارمزد هم آهنگی سپرده های مورد نیاز بانکهای تخصصی


لایحه قانونی مربوط به ادامه اجرای ارقام حداکثر وحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشته وآماده بخدمت


لایحه قانونی تامین اعتبار واعطای اختیارات ویژه بمنظور بازسازی شهرها وروستاهای استان کردستان وجبران خسارات وارده به مردم وادارات دولتی درجریان درگیریهای مسلحانه


لایحه قانونی مربوط به ایجاد مراکز خدمات کشاورزی ،روستایی وعشایری


لایحه قانون راجع به اجازه پرداخت هزینه پاسداران کمیته انقلاب چیذر برای مدتی که حفاظت اموال پادگان لویزان ومراکز دیگر را بعهده داشته اند


لایحه قانونی راجع به معافیت معاملات تا مبلغ ده میلیون ریال شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه از رعایت تشریفات و ضوابط آییننامه معاملات دولتی تا آخر سال 59