×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد برقراری روابط سیاسی با جمهوری بوسنی و هرزگوین


اصلاحیه و متمم تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1372 7 27 ریاست قوه قضائیه


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار


اصلاح تصویبنامه تسهیلات ورود کلیه قطعات و مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای ریخته گری و آهنگری و تراکتور سازی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار


اصلاح آئین نامه اجرائی بند(ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی بند ( د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


اصلاح تصویبنامه شماره 16632 ت 30 هـ مورخ 1373 2 13


تصویبنامه در مورد شماره گذاری تراکتور و کمباین


دستورالعمل و روش اجرائی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی


اساسنامه شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران


اصلاح مصوبه شماره 71457 – 1373 11 16 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار


آئین نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگی از کلیه واحدهایی که فاضلاب آنها موجب آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی میشود


آئین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع و متبرکه ,مساجد , حسینیه ها , تکایا , مداری علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادیازقانون کار


تصویبنامه راجع به تعیین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی


آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور


تصویبنامه راجع به حداکثر میزان اضافه کار ساعتی کارکنان دولت


تصویبنامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از طریق فرودگاه رفسنجان