×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار در خصوص طرح توزیع لاستیک تولید داخلی و وارداتی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص اضافه شدن سهام وزارتخانه های بازرگانی, جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی به سهام شرکت فرشگاههای زنجیره ای رفاه


اصلاح تصویبنامه شماره 16449 ت 254 ک مورخ 1373 2 10


تصویبنامه در مورد حذف ماده 21 آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعطیلی روز چهارشنبه 1373 09 09


تصویبنامه در خصوص لغو فوق العاده های سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری مستخدمان ثابت شرکتهای دولتی


اصلاح بند 5 ضوابط اجرائی بودجه سال 1373 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی مواد 26 و 27 قانون مقررات مالی, اداری, استخدامی و تشکیلاتی جهاد سازندگی


اصلاح آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی


آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی برای خرید و احداث مسکن ویژه کارکنان دولت و کادر نیروهای مسلح


اصلاح آئین نامه اموال دولتی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به در اختیار قرار دادن مبلغ یک و نیم میلیارد ریال به وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری جهت اجرای قانون تعزیرات حکومتی


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال1373 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده 1 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور


اصلاح آئین نامه اجرای بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1373


تصویبنامه راجع به اصلاحات و تغییرات در شهرستان لار


اصلاح آئین نامه اجرائی نحوه انجام خدمت مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی


ضوابط دریافت مبالغ مندرج در بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه مالی - معاملاتی - استخدامی - نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی