×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند «ل»تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


تصویبنامه در خصوص به هزینه قطعی منظور نمودن پرداختهای مربوط به هزینه های اداری و پرسنلی در رابطه با اجرای قانون بیمه بیکاری


تصویبنامه راجع به اضافه شدن سازمان تبلیغات اسلامی به اعضای کمیته موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373


اصلاح اصلاحیه آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران


آئین نامه اجرائی ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن – مصوب 1370- و تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن – مصوب 1363-


تصویبنامه در مورد حذف فصل دوم آئین نامه اعطاء نشانهای دولتی


تصویبنامه راجع به ترخیص کالاهای عرضه شده توسط شرکت کنندگان درپنجمین نمایشگاه تجارت اسلامی تهران


تصویبنامه راجع به واگذاری اختیارات دولت در مورد تبصره 48 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


تصویبنامه در خصوص اصلاح بند 5 ضوابط اجرائی بودجه سال 1373 کل کشور


تصویبنامه راجع به توزیع اعتبار موضوع قسمت آخر جزء (1) بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه الحاقی به آئین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 1370 12 13


تصویبنامه راجع به الحاق بند (ت) به ردیف (4) ضوابط اجرائی بودجه سال 1373 کل کشور


تصویبنامه در مورد حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل


تصویبنامه در خصوص الحاق ماده 49 به آئین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی


تصویبنامه در مورد اضافه نمودن عبارتی به انتهای تبصره (1) ماده (1) آئین نامه اجرائی بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشوردرساعات اداری


تصویبنامه در مورد تعیین میزان حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث


اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش


اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم


اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار