×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص واردات موز توسط کلیه صادرکنندگان سیب درختی درجه یک و دو استاندارد شده و کنسانتره سیب


اصلاح ماده 36 اصلاحی آئین نامه استخدامی سازمان حسابرسی


آئین نامه اجرائی بند(ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


مقررات صادرات ، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره 26 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


تصویبنامه در مورد میزان حق الزحمه تحقیقاتی


تصویبنامه در خصوص فروش کالاهای عرضه شده توسط شرکت کنندگان در پنجمین نمایشگاه تجارت اسلامی تهران


آئین نامه اجرائی تبصره 11 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی – سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها


آئین نامه اجرائی بند (و) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


تصویبنامه در مورد تبدیل محل روستای نقاب به شهر


مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره (5) ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی


آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای ناغان به شهر


حذف تبصره ماده 38 تصویبنامه راجع به اصلاح موادی از تعرفه راه آهن که مربوط به حمل و نقل محمولات توشه می باشد


تصویبنامه در مورد تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در سازمان بخشیدن به پنبه مورد نیاز کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (52) قانون بودجه سال 1373 کل کشور