×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص فوق العاده جذب در مورد کارکنان آموزشی و تربیتی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان


تصویبنامه راجع به اضافه کار در شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک


تصویبنامه راجع به کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان می شود


تصویبنامه در خصوص اجرای طرحهای عمرانی صنایع دستی در استان همدان


تصویبنامه راجع به تکمیل ساختمان آزمایشگاه کارگاه علوم پایه در دست احداث دانشگاه تربیت مدرس


تصویبنامه راجع به انتقال دامداریها و مرغداریها به خارج از محدوده شهر


اصلاح تصویبنامه ضوابط پرداخت فوق العاده جذب به متصدیان مشاغل اختصاصی، فنی و مهندسی صنعت حمل و نقل هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت خدمات هوایی کشور


اصلاح آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران


آئین نامه سرمایه گذاریهای ایران در خارج از کشور


اصلاح آئین نامه استخدام مربی و پرداخت حق التدریس موضوع تبصره ذیل ماده 38 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به اخذ مجوز صادرات


تصویبنامه راجع به تعیین منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به جابجایی لیست ارزی وزارت جهاد سازندگی


ضوابط پرداخت فوق العاده خاص به مشاغل خاص مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کار آموزی خاص معلولان و جانبازان


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص رسیدگی به تعهدات ارزی دستگاههای اجرائی


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تعیین منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید


تصویبنامه راجع به عوارض کالای همراه مسافر برای منطقه آزاد قشم