×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تعیین مشاغل تکنسین اتاق عمل و تکنسین آزمایشگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور


آئین نامه اجرائی قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد


تصویبنامه راجع به حداکثر حقوق مستخدمان شاغل


اصلاح ماده 18 اصلاحی اساسنامه گسترش و نوسازی صنایع ایران


لغو تصویبنامه شماره 50468 ت16872ک مورخ 1375 7 18


اصلاح تصویبنامه میزان حق الزحمه تحقیقاتی


اساسنامه دانشکده علوم قرآنی


آئین نامه شورای فرهنگ عمومی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان رشته های تخصصی پزشکی قانونی


تصویبنامه راجع به تأمین یک دوم حق بیمه سرانه عمر و حوادث توسط دولت


ضوابط اجرائی بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد کشور


اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران


قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (2) به قانون الزام تخلیه ساختمانهای وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته و دانشگاهها که در اختیار سایر وزارتخانه ها و ارگانها می باشد


قانون اصلاح ماده (8) قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی


اصلاحیه ماده (10) اصلاحی مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی


اصلاح آئین نامه اجرائی بند «و» تبصره (13) قانون بودجه سال 1376 کل کشور