×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به افزوده شدن بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست مؤسسات خیریه و عام المنفعه


تصویبنامه راجع به تعیین منطقه ویژه اقتصادی سیرجان


اصلاح آئین نامه سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 9 9 و الحاق موادی به آن


تصویبنامه در خصوص میزان حق حضور در جلسه


قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران


قانون موافقتنامه همکاریهای شیلاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه


قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی


تصویبنامه در خصوص مأموریت و انتقال کارکنان رسمی به دفتر مقام معظم رهبری


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بندهای 2، 3، 4، 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه راجع به نرخ برابری ارز تخصیصی به دانشجویان غیر بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایشهای بین المللی جمهوری اسلامی ایران


فهرست آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه داخلی و همگانی در سال 1376


قانون ایجاد استاد قزوین


قانون تعیین تکلیف حسابهای سنواتی وزارت جهاد سازندگی طی سالهای 1363 لغایت 1370


نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص تفسیر قوانین


آئین نامه چگونگی تشکیل و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران


قانون اجازه وصول جریمه تاخیر تادیه صورتحساب هزینه حمل کالا به وسیله شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع مرکز تحقیقات استراتژیک از ریاست جمهوری و الحاق آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام


قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات