×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

قانون الحاق یک تبصره به قانون تعیین حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی و باران سنجی


قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار


قانون تطبیق سقف معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در قانون اصلاح بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1373- و تغییرات بعدی آن


تصویبنامه راجع به سود بازرگانی اجزاء و قطعات منفصله


تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده در خصوص نحوه پرداخت خسارتهای مردمی مناطق جنگزده کشور


اصلاحیه ماده 5 الحاق به دستورالعمل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان تامین اجتماعی


تصویبنامه در خصوص فوق العاده مدیریت ماهانه به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی


آئین نامه اجرائی تبصره (40) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر درآمد و هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان


تصویبنامه راجع به اضافه کار بازرسان کار و کارشناسان روابط کار


تصویبنامه راجع به امضای موقت موافقتنامه فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برونئی


تصویبنامه راجع به تعیین اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و دستگاههای اجرائی


تصویبنامه در خصوص ضوابط ورود کالا از جمهوری ترکمنستان برای عرضه در بازارچه مشترک مرزی باجگیران


آئین نامه اجرائی قانون استخدام روحانیان و طلاب علومی دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی


تصویبنامه در خصوص امضای مقدماتی (موافقتنامه فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس)


تصویبنامه راجع به تفویض اختیارات دولت به وزرای عضو مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران


تصویبنامه در خصوص تعرفه صدور گواهینامه رانندگی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به افزایش چای خارجی به لیست کالاهای مجاز وارداتی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به افزایش استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادر کنندگان محصولات بخش کشاورزی و دامی


قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی