×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

قانون رسیدگی به صلاحیت قضات


اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور


آئین نامه تشکیل کمیته بیماریهای خاص استان


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان


قانون الحاق یک تبصره به بند (الف) و اصلاح بند (ج) ماده (1) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه راجع به افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون استخدام کشوری و قوانین نیروهای مسلح


تصویبنامه در خصوص افزایش حقوق کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و جزیی و مجموع مستمری بازماندگان تامین اجتماعی


تصویبنامه در خصوص فروش کتب و نشریات و سایر خدمات علمی


تصویبنامه راجع به حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت


آئین نامه اجرائی تبصره (96) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن


اصلاح آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی


اصلاحیه ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران


آئین نامه اجرائی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور


تصویبنامه راجع به شرط ورود صابون طبی طبق جدول تعرفه گمرکی


آئین نامه اجرائی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا


آئین نامه اجرائی قانون احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در نیروهای مسلح


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


آئین نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


تعقیب جزائی اشخاص حقوقی و محکومیت این اشخاص براساس موادقانون تعزیرات وجاهت قانونی ندارد