×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

قانون اجازه منظور نمودن عوارض توسعه تلفن سالهای 1373 لغایت 1378 به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکتهای مخابرات


قانون موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک


قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاههائی که در خدمت هواپیمائی کشوری بین المللی می باشند ، مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمائی کشور منعقد شده در مونترال


آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


قانون مستثنی شدن ماشین آلات ، خودروهای اهدائی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی


قانون موافقتنامه تأسیس مرکز جنوب


آئین نامه اجرائی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور


اصلاحیه اساسنامه شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان – موضوع تصویبنامه شماره 22996 ت 22331هـ


تصویبنامه در خصوص تعیین آقای حمید میرزاده به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای جابجایی اعتبارات سال 1376 طرحهای عمرانی


آئین نامه اجرائی تبصره (30) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح


قانون اصلاح تبصره (2) ماده (149) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و تبصره (6) ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371


قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان


اصلاح آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعیین اعضای شورای عالی معادن