×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص صدور مجوز صادرات به جمهوری تاجیکستان


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص کالاهای وارداتی مجاز


آئین نامه اجرائی تبصره (31) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (39) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (68) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


الحاق ماده (25) به آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص معافیت پیمان سپاری ارزی


آئین نامه اجرائی تبصره ماده (6) قانون مالیاتهای مستقیم


قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری تاجیکستان


آئین نامه اجرائی بند «ج» تبصره (28) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت


تصویبنامه در خصوص ضریب حقوق قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


آئین نامه اجرائی ردیف (1) بند «ج» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه صندوق تأمین معذوریت از کار و از کار افتادگی و وظیفه اعضای جهاد سازندگی


تصویبنامه راجع به ضرایب فوق العاده شغل اعضای هیأت علمی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص حذف کامیون و لاستیک خودروهای سنگین از لیست کالاهای مشمول طرح


تصویبنامه در خصوص بنیاد امور بیماریهای خاص


تصویبنامه راجع به تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور


تصویبنامه در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج


آئین نامه اجرائی تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانبیشتر بخوانید