×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

اصلاح ماده 5 اساسنامه مرکز نشر دانشگاهی


الحاق تبصره ای به بند پ ماده 4 آئین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و کارشناسان و تبدیل تبصره ذیل بند مذکور به تبصره 1 مصوب 1359 3 1 شورای انقلاب


اصلاح و جایگزینی مفاد تبصره 1 ماده 6 آئین نامه ماموریت به شماره 31560 مورخ 1352 6 24


تصویبنامه راجع به اصلاح جزء الف بند 5 ضوابط اجرائی بودجه


آئین نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل کشور


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار ردیف 503088 وزارت ارشاد اسلامی


تصویبنامه راجع به الحاق یک عبارت به تبصره 37 ماده 15 آئین نامه اجرائی قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب 1365


تصویب نامه راجع به تعطیل روز 1366 12 27


تصویبنامه راجع به ترخیص کالاهائی که همراه مسافرین وارد کشور شده اند


تصویبنامه راجع به لغو مصوبات شماره های 33850-1365 6 10 و62842ـ 1365 9 15


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 60 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه


آئین نامه اجرائی قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات سال 1366


تصویبنامه راجع به الحاق یک ماده به آئین نامه اجرائی تبصره 32 قانون بودجه سال 1366


تصویبنامه راجع به الحاق دوماده به آئین نامه استخدامی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه انتخابات شورای اسلامی کار


تصویبنامه راجع به اصلاح مواد 32و 33 و 49 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1366


آئین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات میباشد