×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره یک قانون تغییر وضعیت استخدامی کارگران معادن ذغال سنگ مشمول قانون کار ، به آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران و انتقال حق بیمه آنان


آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های ارزانقیمت موضوع بند د تبصره 28 قانون بودجه سال 1366


آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 10قانون بودجه سال 1366کل کشور


آئین نامه اجرائی ردیف 2بندالف تبصره 26 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه اجرائی ردیف 1 بند الف تبصره 26 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار ردیف 114006(سازمان تبلیغات اسلامی - کمک)


آئین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 108008(مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب ـکمک ) موضوع ردیف 36بند الف تبصره 15 بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 128000ـنهضت سوادآموزی ـکمک )موضوع بند ـالف )تبصره 15قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه اجرائی ردیف 39 بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1366 در مورد نحوه مصرف اعتبار ردیف 114007 (سازمان تبلیغات اسلامی ـدفتر تبلیغات قم ـکمک )


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار ردیف 113600(شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ کمک )موضوع ردیف 37 بند (الف )تبصره 15 قانون بودجه سال 1366 کل کشور


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات ردیف های 129022 و 129023 قانون بودجه سال 1366 موضوع بند ب تبصره 11 قانون مزبور


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 15آئین نامه اجرائی بند «ب » تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 کل کشور


مساله ویدئو و مشکلات و عوارض فرهنگی آن


اساسنامه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


اساسنامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی صدور رویداد اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ساختمان