×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری در مورد اصلاح روش های انجام کار در راه آهن


مصوبه شورای عالی اداری در مورد سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها در دانشگاهها و دانشکده های علوم


تصویبنامه در مورد عوارض آزاد راهها


آئین نامه اجرائی قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت


آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


آئین نامه اجرائی بند (3) ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366


مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری قبل از اخذ مجوز لازم


آئین نامه موضوع تبصره 34 قانون توزیع عادلانه آب


تصویبنامه در خصوص اجرای ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون بیمه کاری


تصویبنامه راجع به تنفیذ مجموعه مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مذکور


تصویبنامه راجع به هزینه شماره گذاری وسایل نقلیه مفصل دار با یدک


تصویبنامه راجع به عیدی کارکنان مجرد اعم ا زن یا مرد که سرپرستی خانواده را بر عهده داشته باشند


تصویبنامه در مورد تعیین میزان حق ثبت نام داوطلبان شرکت آزمون سراسری مراکز تربیت معلم


تصویبنامه در خصوص الحاق تبصره 2 به ماده 12 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 46 قانون محاسبات عمومی


تصویبنامه راجع به افزایش فوق العاده شغل قضات


تصویبنامه در مورد تعطیلی روز 1372 12 28


اصلاح آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1372 کل کشور


تصویبنامه راجع به افزایش مستمری های بازنشستگی ، از کار افتاده کلی و جزیی و مجموع مستمری بازماندگان


چگونگی انتقال یا ماموریت کارمندان مهاجر جنگ تحمیلی به مناطق جنگ زده


تصویبنامه در مورد تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی چرخ پایی