×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به بند 3 تصویب نامه عوارض خدمات فرودگاهی و پروازی


تصویبنامه در خصوص مستثنی شدن سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از شمول بند 8 ضوابط اجرایی بودجه سال 1372 کل کشور


اصلاح تصویبنامه هزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاههای و موسسات آموزش عالی داخلی و اعزام به خارج


تصویبنامه راجع به فروش یک باب ساختمان


اصلاح تبصره ماده 18 آیین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط


تصویبنامه در خصوص تامین بخشی از هزینه های آماده سازی زمینهایی که جهت مسکن آزادگان و جانبازان 5% به بالا واگذار شده یا می شود


تصویبنامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول تعرفه های گمرکی


تصویبنامه راجع ترخیص خودرو و اتومبیلهای اتباع عراقی


تصویبنامه راجع به وجه الضمان مربوط به ترانزیت کالا


تصویبنامه راجع اصلاح دستور العمل مربوط به تبصره 54 قانون بودجه سال 1372 کل کشور


تصویبنامه راجع به انتخاب اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی قشم ، کیش و چابهار


آئین نامه مترجمان رسمی


تصویبنامه راجع به سود بازرگانی و حقوق گمرکی کلیه کالاهای دستگاههای دولتی که نرخ خدمات و تولیدات آنها توسط دولت کنترل می شود


اصلاح ماده 5 آئین نامه اجرائی تبصره 30 قانون بودجه سال 1372 کل کشور


تصویبنامه در خصوص واردات پیاز تا پایان سال 1372


تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها


آئین نامه اجرائی قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 ـ 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری


اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور


تصویبنامه درخصوص تغییر سقف ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریها


تصویبنامه راجع به شرکت وزارت کشور و شهرداریها در سازمانها و مجامع بین المللی