×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص ورود خودرو توسط دارندگان موافقت اصولی ساخت خودرو


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریها


مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسی موضوع ماده 19لایحه قانونی استقلال کانون «کارشناسان رسمی مصوب سال 1358شورای انقلاب اسلامی »


آئین نامه اصلاح موادی از قانون اصلاح مواد 1و2و3قانون اصلاحی ثبت


انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور


نظریات تفسیری شورای نگهبان در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام


تصویبنامه در خصوص همترازی معاونان نخست وزیران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی


اصلاح ضوابط اجرائی بودجه سال 1372کل کشور


اصلاح ماده 2آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت


اصلاح اساسنامه شرکت سهامی آب استان زنجان


اصلاح ماده 49 آئین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران


اصلاح ضوابط پرداخت فوق العاده خاص به روسا و معاونان واحدهای آموزشی و کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش


مصوبه شورای عالی اداری بمنظوربازنگری ،تجدید نظر و اصلاح اساسی روشهای انجام کار در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ،گسترش و بهینه سازی خدمت رسانی


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریها


تصویبنامه راجع به مقررات ملی تاسیسات بهداشتی


تصویبنامه در خصوص تکمیل پروژههای نیمه تمام واجرای طرحهای بازسازی و پیشگیری


تصویبنامه راجع به مقررات ملی پی وپی سازی


تعرفه هزینه های خدمات پزشکی قانونی


آئین نامه اجرائی تبصره(47)قانون بودجه سال 1372 کل کشو


تصویبنامه در مورد افزایش سرمایه بانک کشاورزی