×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تغییر نام شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی


آئین نامه اجرائی ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1369 -


تصویبنامه راجع به حداقل حقوق بازنشستگی ووظیفه از کارافتادگی ووظیفه وراثت


تصویبنامه در مورد لغو تصویبنامه حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات خودروها و ماشین آلات راهسازی و اصلاح آن


آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ساختمان


اصلاح بند 5 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1372کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د)تبصره(8)قانون بودجه سال 1372 کل کشور


تصویبنامه در مورد هزینه تبلیغات برای فروش کالا ،ارائه خدمات و توسعه صادرات


اصلاحیه تصویبنامه تبدیل «محل نوشین »مرکز بخش نازلو به شهر


تصویبنامه راجع به تعیین میزان حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت


تصویبنامه راجع به تعیین هزینه صدور جواز تاسیس


آئین نامه معاملات متقابل ،موضوع بند (ی)قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تغییر میابد


اصلاح تبصره ماده 2آیین نامه حقوق و مزایای شهر داران


تصویبنامه در خصوص حداقل حقوق بازنشستگی ووظیفه از کار افتادگی ووظیفه وراث


تصویبنامه در خصوص تغییرات در جدول گروه بندی کشورهای جهان


تصویبنامه راجع به ترخیص کالا از مناطق آزاد تجاری کیش ،قشم و چاه بهار


تصویبنامه در خصوص شرکت وزارت امور اقتصادی و دارائی در انجمن بین المللی بیمه هواپیما


تصویبنامه راجع به شرکت کمیته امداد امام (ره)در شوراها ی اجتماعی و امور اداری استان


آئین نامه اجرائی بند (د)تبصره(38)قانون بودجه سال 1372کل کشور


اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور