×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره 3 ماده 29آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


تصویبنامه هیات وزیران راجع به افزایش اجرت کارکنان خرید خدمت


تصویبنامه راجع به برقراری روابط سیاسی دولت جهوری اسلامی ایران با کشور السالوادور


مصوبه شورای عالی اداری در جهت جلب مشارکت مردم در امور مشارکت پذیر وواگذاری بخشی از فعالیتهای اجرائی دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی و هذایت و سازماندهی مردم بدین منظور


مصوبه شورای عالی اداری درزمینه تعیین تکلیف قانونی بانک رفاه کارگران برای فراهم نمودن تسهیلات مالی و ارائه خدمات کافی به بیمه شدگان و امر سرمایه گذاری


اصلاح تصویبنامه چگونگی واگذاری و فروش سهام شرکتها و نحوه تادیه غرامت به سهامداران قبلی


تصویبنامه در خصوص برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت هندوراس


تصویبنامه راجع به تعیین ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص تشکیل بازارچه های مرزی


آئین نامه اجرائی ماده (2)قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور


آئین نامه اجرائی بند «ب »تبصره (11)قانون بودجه سال 1372 کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه تعیین ضوابط اجرائی پرداخت حقوق و مزایای کارمندان ثابت شرکتهای تابع وزارت نیرو


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 3قانون بودجه سال 72 کل کشور


تصویبنامه راجع به دستور العمل تبصره(54)قانون بودجه سال 72 کل کشور


تصویبنامه در خصوص اصلاح بند (5)ضوابط اجرائی بودجه سال 1372 کل کشور


تصویبنامه راجع به اضافه کار ساعتی و کلیه کارکنان عملیاتی در امر پرواز که در سازمان هواپیمائی کشوری اشتغال دارند


آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی


تصویبنامه در مورد توزیع اعتبارات حوادث غیر مترقبه در مرحله دوم سال 72


اصلاح تصویبنامه دریافت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات خودروها و ماشین آلات راهسازی


تصویبنامه در خصوص ماموریت مستخدمین رسمی دولت در دارالعلم مفید