×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به مستثنی شدن وزارت راه و ترابری از مفاد بند 5 ضوابط اجرائی بودجه سال 74 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تسهیلات مورد نیاز کشاورزان خسارت دیده استان گیلان


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد کالاهای کوپنی و سوبسیدی


اصلاح اساسنامه شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی


تصویبنامه راجع به میزان دریافت شهریه دوره های شبانه وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه و تنظیم بازار درمورد قیمت گذاری کالاها


آئین نامه اجرائی تبصره (45) قانون بودجه سال 1374 کل کشو ر


ضوابط و دستورالعمل های اصلاحی نحوه پرداخت خسارتها مردمی مناطق جنگ زده در سال 1374


دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران


ضوابط اجرائی بودجه سال 1374 کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص ارز مورد نیاز کالاها ی مشمول طرح


دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت خدمات هوائی کشور (آسمان )


اصلاح آئین نامه استخدام مربی و پرداخت حق التدریس


تصویبنامه در مورد حق کارایی


آئین نامه اجرائی میزان و چگونگی پرداخت هدیه ایثار یا حق از کار افتادگی موضوع ماده (163 ) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (7) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


تصویب نامه راجع به ایجاد شرکت مشترک ، شرکت ملی نفت ایران با شرکت دیوو


اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی ، و نرخ گذاری تاسیسات ایران گردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون استخدامی کشوری


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات