×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست


تصویبنامه در مورد فعالیتهای تولیدی و معدنی مشمول اولویت یک و دو موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


چگونگی اعمال نظارت شورای عالی بر فعالیتهای مناطق


آئین نامه اجرائی تبصره (4) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


تصویبنامه راجع به قراردادهای پیمانکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


تعیین آقای ترکان بعنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور مربوط به اجرای طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)


ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مامورین اعزامی به خارج از کشور


تصویبنامه راجع به صندوق ذخیره فرهنگیان


تصویبنامه راجع به حق حضور در جلسه اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلافات


تصویبنامه در مورد ماموریت مستخدمان رسمی


دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره (30) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (31) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره(11) قانون برنامه دوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول


آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره های (2) , (3) و (4) ذیل ماده واحده قانون مشمول خدمات نیروی انسانی , درمانی و بهداشتی مصوب 1358 9 24 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی و الحاق یک تبصره به آن


تصویبنامه راجع به مشاغل سخت و زیان آور در شرکت مخابرات ایران


تصویبنامه فوق العاده جذب میزان مدیران


تصویبنامه در مورد میزان حق تحقیق ساعتی