×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد تامین مواد اولیه غذائی مورد مصرف در غذاخوری های دانشجوئی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد ماموریت مستخدمین


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد کرایه حمل بار با راه آهن


تصویبنامه در مورد تعیین سهم بخشهای مختلف اقتصادی در افزایش مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر دولتی برای سال 1374


آئین نامه اجرائی تبصره (59) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


فهرست آفات وبیماریهای عمومی وقرنطینه داخلی وهمگانی درسال 1374


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاحیه قسمت الف بند4 ضوابط اجرائی بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاحیه بند 5 ضوابط اجرائی بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاح آئین نامه دریافت حق الزحمه خدمات فنی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران


اصلاح ماده 2 آئین نامه اجرائی بند (5) ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور


تصویب نامه راجع به تعیین شغل سخت و زیان آور در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


تصویبنامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سازمان پزشکی قانونی کشور


آئین نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص معافیت از سپردن پیمان ارزی بنیاد شهید انقلاب اسلامی برای صدور تجهیزات غیر پزشکی


لغو تصویبنامه شماره 1374 ت14261هـ مورخ 1374 2 11


آئین نامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی


اصلاح تصویبنامه اعتبار برای پرداخت پاداش آخر سال کارکنان


اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب