×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص رسیدگی به پرونده متخلفین جرایم کسر کوپن


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به تعیین تکلیف نحوه اعاده مواد اولیه و کالاهای ورود موقت


اصلاح آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به خرید غیر تضمینی (توافقی ) محصولات دامی و پروتئینی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص استفاده از ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح تصویبنامه تشکیل شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم کشور


اصلاحیه آئین نامه اعطای تسهیلات ویژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن


آئین نامه اصلاحی هزینه تهیه رونوشت و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت و بند 2فراز (ی) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف رونوشت آن در موارد معین مصوب اسفند 1373


تصویبنامه راجع به فروش خدمات آماری


تصویبنامه در خصوص همترازی رئیس دفتر مناطق محروم کشور ریاست جمهوری


تصویبنامه در مورد دریافت عوارض خروج از کشور


تصویبنامه راجع به پرداخت حقوق و مزایای کارکنانیکه به شرکت فرودگاههای کشور مأمور میشوند


اصلاح بند الف ردیف (4)ضوابط اجرائی بودجه سال 1375 کل کشور


تصویبنامه راجع به اجراءآئین نامه راهنمائی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد قشم


اصلاحیه تصویبنامه تشکیل شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم کشور


اصلاح بند الف ردیف (4)ضوابط اجرائی بودجه سال 1375کل کشور