×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزارن کشور در ساعات اداری


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص پرداخت مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون ریال به حساب سازمان تعزیرات حکومتی


تصویبنامه در خصوص ارسال فهرست کالا به وزارت بازرگانی


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 2 به ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 3قانون بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (ل) تبصره 13 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به بند (1) ماده (81) قانون تامین اجتماعی


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 44 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاحیه اساسنامه شرکت تجهیز و نگهداری تأسیسات ساختمانهای ورزشی


تصویبنامه راجع به تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سیمان سپاهان


اصلاح آئین نامه اجرائی بند ل تبصره 13 قانون بودجه سال1375 کل کشور


اصلاحیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (62) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه شرکت دولتی پست بانک


تصویبنامه راجع به نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور


تصویبنامه در خصوص اضافه شدن وزیر کار و امور اجتماعی به ترکیب مجمع عمومی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور راجع به تعیین میزان مجاز سقف معافیت گمرکی کالای همراه مسافر


آئین نامه اجرائی تبصره 45اصلاحی قانون بودجه سال 1343کل کشور


تصویبنامه در مورد افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران


تصویبنامه در خصوص پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان مراکز خدمات کشاورزی ، روستایی و عشایری