×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص تغییر ضریب جراحی


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای جابجایی اعتبارات سال 1375 طرحهای عمرانی


تصویبنامه راجع به تعیین نرخ ارز تحویلی دانشجویان


آئین نامه اجرائی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور


آئین نامه پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند (ج) ماده واحده قانون تاسیس مرکز سنجش از دور ایران


تصویبنامه در مورد تسری فوق العاده جذب به شهرداریهای سراسر کشور


اصلاح آئین نامه مرخصی ها


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور


اساسنامه شرکت کشتیرانی ایران وپاکستان


آئین نامه اجرائی قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی


اصلاح آیین نامه اجرایی و میزان و چگونگی پرداخت هدیه ایثار یا حق از از کار افتادگی موضوع ماده (163)قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


اصلاحیه آئین نامه اصلاح مواردی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد1و2و3قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت


اصلاحیه ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


اصلاح دستور العمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف ومشاغل آزاد


اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد سود بازرگانی کالاهای اضافی 1500نفر حجاج در سال جاری


دستورالعمل چگونگی اجرای قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی بند «د» تبصره (8)قانون بودجه سال 1375کل کشور


اصلاح ضوابط اجرائی بودجه سال 1375کل کشور