×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

اساسنامه سازمان خصوصی سازی


تصویب نامه راجع به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی درسال 1380


تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست آفات وبیماریهای عمومی ،قرنطینه داخلی و همگانی در سال 1380


آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


قانون الحاق یک تبصره به ماده (70) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری


اصلاحیه تصویب نامه موضوع تسهیلات تکلیفی موضوع بند(ج ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویب نامه در خصوص بازگشایی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هنگ کنک


آئین نامه اجرائی قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای


آئین نامه اجرائی بند(و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1380


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان سرخس


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اسلام آباد غرب


قانون استفساریه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازکارافتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل نه ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه


قانون تصویب تغییرات اساسی در احکام اتحادیه پستی جهانی (UPU) مصوب بیست و یکمین کنگره منعقد شده در سئول 1994


قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354


قانون معافیت موسسات انتشاراتی وکتاب فروشان ازپرداخت مالیات


قانون استفاده از ظرفیت خالی صنایع داروسازی


طرح الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان


لایحه قانونی مربوط به اجازه اعطای وام بانک توسعه کشاورزی به شرکتهای دولتی


طبق مواد 27 و 29 قانون مجازات عمومی ،کیفرمقرردرباره معاون بزه ، حداقل مجازات مباشرمی باشدوتعیین حداکثرمجازات درباره معاون بزه استعمال موادافیونی برخلاف حکم مواد مذکور میباشد


درصورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم مورد تعقیب ومجازات قراردادکه وقوع بزهی که به آن مباشرجرم نسبت داده شده محقق ومسلم باشد