×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

دراتهام به معرض فروش گذاشتن موادمخدر،قصدانشاءبرای معامله ضروری است


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی


قانون تصویب موارد حذف ، اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین الملی مخابرات طی کنفرانس فوق العاده سران مختار ( ژنو-1992)


قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


قانون استخدامی وزارت اطلاعات


قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی


قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی


قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون امور حسبی


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریائی مصوب 1344 شمسی مطابق 1965 میلادی سازمان بین المللی دریانوردی


قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (ت) ماده 2 قانون استخدام کشوری


قانون استخدام کشوری


قانون ثبت اسناد و املاک


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تغییرات آب و هوا مصوب 1371 هجری شمسی برابر با 1992 میلادی


قانون اصلاح بندهای (ز) و (ح ) ماده 84 و بند (ج ) ماده 86 قانون محاسبات عمومی کشور


قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان


اساسنامه موسسه فرهنگی اکو


قانون حمایت خانواده