×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

قانون دفتر اسناد رسمی


قانون الحاق ماده 13 مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک


قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک


قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک


قانون اصلاح مواد 13 و 41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک


قانون اصلاح ماده 364 قانون امور حسبی


قانون ایجاد استان قم


قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 4 25


قانون اجازه تاسیس شرکت دولتی مرکز نگهداری و تعمیرات جزئی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیر نظامی


قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی


قانون اصلاح بند ب ماده (39) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


اساسنامه بنیاد علمی اکو


قانون اعطا مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید


قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور


قانون موافقتنامه ترانزیت تجاری سازمان همکاری اقتصادی (اکو)


قانون حمایت خانواده


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اکراین


قانون اجازه تشکیل مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر با مشارکت دولتهای فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و مالیات جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان


قانون اصلاح تبصره (1) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 6 30