×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین


قانون اصلاح تبصره 6 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر - انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 6 30


قانون اصلاح جدول حوزه های انتخابیه


قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی


قانون تعهدات اعتبارات بند (ب ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1373 کل کشور


قانون الحاق یک بند به ماده (22) قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 1371


قانون اولویت در استفاده از معافیتهای تعهد خدمت ، اجازه کار و تحصیل ایثارگران گروه پزشکی و پیراپزشکی


قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363


قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی


قانون اصلاح بند ج ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 12 28


قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان


قانون اصلاح ماده 106 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات


قانون احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در نیروهای مسلح


قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین المللی دریانوردی


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت


قانون اصلاح تبصره (1) ماده (57) قانون مقررات تشکیلاتی ، استخدامی ، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 3 7